• 4finał
 • 1final bocianyBez nazwy 1
 • Bez nazwy 1
 • 2 final
 • 3 finał
 • 6finalBez nazwy 1
 • 7finala9E3A5190 kopia kopia
 • Piekna Wies 4 01
 • 2
 • 1
 • 3
 • 4
 • FINAŁ KONKURSU NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W WIOSCE BOCIANA
 • FINAŁ KONKURSU NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W WIOSCE BOCIANA
 • FINAŁ KONKURSU NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W WIOSCE BOCIANA
 • FINAŁ KONKURSU NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W WIOSCE BOCIANA
 • FINAŁ KONKURSU NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W WIOSCE BOCIANA
 • FINAŁ KONKURSU NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W WIOSCE BOCIANA
 • FINAŁ KONKURSU NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W WIOSCE BOCIANA
 • NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W ROKU 2017
 • NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W ROKU 2017
 • NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W ROKU 2017
 • NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W ROKU 2017
 • NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W ROKU 2017

Zabytki

aakosciol IMG 8886 kopia

Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisane są w miejscowości Niedźwiedzice zabytki takie jak: kosciół filialny pw. św. Antoniego Padewskiego, zespół pałacowo-folwarczny z XVIII wieku oraz szereg budynków mieszkalnych i gospodarczy umiejscowionych na terenie  miejscowości.

 

 • kościół filialny pw. św. Antoniego Padewskiego z przełomu XV i XVI wieku, przebudowany w 1820 r. Wewnątrz m.in. z późnogotyckim ołtarzem typu szafiastego (tryptyk) z 1494 r. z umieszczoną w podstawie postacią ukrzyżowanego Chrystusa otoczonego klęczącymi męskimi postaciami w zbrojach – uważa się, że postać starca po lewej przedstawia wizerunek rycerza Bożywoja, fundatora ołtarza, a pozostałe osoby, to członkowie jego rodziny; XVI-wieczne renesansowe płyty nagrobne wmurowane w ściany. W ścianę kościoła wmurowanych jest pięć starych kamiennych krzyży. Nazywane są one najczęściej krzyżami pokutnymi czyli fundowanymi w średniowieczu przez zabójców w wyniku zawieranych przez nich umów pojednawczych z rodziną zabitego, mających zapobiec krwawej zemście. Przypuszczenie to nie ma jednak oparcia w żadnych dowodach ani badaniach, a jest oparte jedynie na nieuprawnionym założeniu, że wszystkie stare kamienne krzyże monolitowe, o których nic nie wiadomo, są krzyżami czy też kapliczkami pokutnymi[6], chociaż w rzeczywistości powód ich fundacji może być różnoraki, tak jak każdego innego krzyża. Niestety legenda o pokutnym (pojednawczym) charakterze krzyży stała się na tyle popularna, że zaczęła być odbierana jako fakt i pojawiać się w lokalnych opracowaniach, informatorach czy przewodnikach jako informacja, bez uprzedzenia, że jest to co najwyżej luźna hipoteza bez żadnych bezpośrednich dowodów.

aa palac IMG 8845 kopia kopia

 • zespół pałacowy i folwarczny:
  • pałac, z 1748 r., przebudowany w drugiej połowie XIX w.
  • park, XVIII-XIX w., krajobrazowy z 13 okazami pomnikowych dębów
  • folwark, z czwartej ćwierci XIX w.
  • 4 oficyny mieszkalne
  • dom ogrodnika
  • stajnia
  • dwie obory
  • budynek gospodarczy