• 4finał
 • 1final bocianyBez nazwy 1
 • Bez nazwy 1
 • 2 final
 • 3 finał
 • 6finalBez nazwy 1
 • 7finala9E3A5190 kopia kopia
 • Piekna Wies 4 01
 • 2
 • 1
 • 3
 • 4
 • FINAŁ KONKURSU NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W WIOSCE BOCIANA
 • FINAŁ KONKURSU NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W WIOSCE BOCIANA
 • FINAŁ KONKURSU NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W WIOSCE BOCIANA
 • FINAŁ KONKURSU NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W WIOSCE BOCIANA
 • FINAŁ KONKURSU NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W WIOSCE BOCIANA
 • FINAŁ KONKURSU NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W WIOSCE BOCIANA
 • FINAŁ KONKURSU NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W WIOSCE BOCIANA
 • NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W ROKU 2017
 • NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W ROKU 2017
 • NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W ROKU 2017
 • NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W ROKU 2017
 • NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W ROKU 2017

Historia


niedzwiedzice dawna pocztowka
Niedźwiedzice to miejscowość położona w województwie dolnośląskim ( w latach 1975- 1998 województwo legnickie), w powiecie legnickim, w gminie Chojnów. Niedźwiedzice leżą zaledwie 9 km od Chojnowa, nad rzeką Skorą i można tu zobaczyć m.in. zabytkowy kościół pw. Świętego Antoniego Padewskiego z przełomu XV i XVIw. z póżnogotyckim ołtarzem typu tryptyk z 1494 r. XVIw renesansowe płyty nagrobne wmurowane w ściany oraz pięć krzyży pokutnych. Przy kościele rośnie pomnikowa lipa drobnolistna „Babcia”. Można zobaczyć tu także neogotycki pałac z parkiem krajobrazowym, w którym znajduje się 13 pomników przyrody. Niedźwiedzice mogą się poszczycić również pysznym karpiem pochodzącym z tutejszych stawów hodowlanych, oraz bogctwem różnego rodzaju ptactwa: łabędzie, kaczki, żurawie, czaple,sowy oraz spacerujące po łąkach bociany dodają uroku tej miejscowości.

 Historia

Początki dziejów Niedźwiedzic związane są ze śladami osadnictwa (kultura łużycka ) z okresu halsztyckiego (700 – 400 rok p.n.e.). Ciągłość osadniczą w tym miejscu potwierdzają także znaleziska resztek osady z okresu wpływów rzymskich. Dogodne położenie w dolinie rzeki Skory i przebieg traktatu komunikacyjnego tzw. ” Wysokiej Drogi ” były podstawowymi czynnikami osiedlotwórczymi. Pierwsza pisemna wzmianka o Niedźwiedzicach pochodzi z 1287 r.
Niedźwiedzice to od 1320 r. miejscowość rodowa możnego rodu Bożywojów. Zasiedlenie wsi nastąpiło na początku XIIIw. Pierwszym wójtem był Bożywoj, którego potomek Marcin zmarły w 1241r. najprawdopodobniej był fundatorem kościoła. W 1524r. kościół rozbudowano, a fundatorem rozbudowy był, Wolf Bosvoy – Bożywoj, którego uhonorowano epitafium w południowej ścianie świątyni.
Bożywojowie mieli z pewnością dwór czy to pałac, kościół św. Antoniego( który pełnił rolę kościoła dworskiego), niestety budynek nie dochował się. Pewnym jest natomiast, że w 1866 r. Dorotheus von Rothkirch und Trach, spadkobierca ustanowionego w drugiej połowie XVIII w. majoratu, przebudował dwór o konstrukcji szachulcowej w neogotycki pałac. Założono też wówczas rozległy park krajobrazowy, włączając w jego obszar relikty dawnego ogrodu ozdobnego. Obecnie wśród drzew dominują dęby szypułkowe (13 z nich to pomniki przyrody), jesiony wyniosłe (jeden pomnikowy), świerki pospolite, graby pospolite i olsze czarne.
Ostatnim formalnym właścicielem majątku w latach 1941 – 1945 był Wenzel von Rothkirch und Trach. Uczestniczył on w walkach na froncie wschodnim i zmarł w rosyjskiej niewoli po 1945 roku. Do 1941 roku właścicielem majątku był jego ojciec Lothar von Rothkirch und Trach.
Pałac na fotografii z 1910 roku, z 1930r oraz 1988, której autorem jest Lothar von Rothkirch und Trach
Wieś ta dzieliła się kiedyś na cztery części. Miały one dość często zmieniających się właścicieli. W 1761 r. podobnie jak sąsiednia wioska ( Goliszów ) została splądrowana przez przechodzących Kozaków. W 1789 r. w Niedźwiedzicach było 127 domówi 726 mieszkańców, dwór, trzy folwarki,ewangelicki kościół parafialny, plebania, szkoła z dwoma nauczycielami ( źródłowo potwierdzona już w 1603 r. ), browar, trzy młyny wodne, dwóch kowali, karczma, 9 gospodarstw kmiecych,31 zagrodniczych i 47 chałupniczych. W 1825 r. Niedźwiedzice miały już 140 domów i 960 mieszkańców, z których tylko pięciu było katolikami, ręsztę mieszkańców stanowili ewangelicy.
 
Zdjęcie pocztówki ze zbiorów www.dolny-slask.org.pl