• 4finał
 • 1final bocianyBez nazwy 1
 • Bez nazwy 1
 • 2 final
 • 3 finał
 • 6finalBez nazwy 1
 • 7finala9E3A5190 kopia kopia
 • Piekna Wies 4 01
 • 2
 • 1
 • 3
 • 4
 • FINAŁ KONKURSU NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W WIOSCE BOCIANA
 • FINAŁ KONKURSU NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W WIOSCE BOCIANA
 • FINAŁ KONKURSU NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W WIOSCE BOCIANA
 • FINAŁ KONKURSU NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W WIOSCE BOCIANA
 • FINAŁ KONKURSU NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W WIOSCE BOCIANA
 • FINAŁ KONKURSU NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W WIOSCE BOCIANA
 • FINAŁ KONKURSU NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W WIOSCE BOCIANA
 • NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W ROKU 2017
 • NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W ROKU 2017
 • NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W ROKU 2017
 • NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W ROKU 2017
 • NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W ROKU 2017

NOWEFIO 2022

Miło Nam poinformować, że wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi Niedźwiedzice złożony w ramach Rządowego  Programu  NOWEFIO, edycja 2022, znalazał się na liscie rankingowej projektow przeznaczonych do dofinasowania !

 

Projekt pn. " Łączy  Nas Skora " obejmuje działaniem miejscowości położone w dolinie rzeki Skora  m.in Niedźwiedzice, Chojnów, Grzymalin, Konradówka, Jadwisin. Projekt obejmuje szeroko rozumiane działania ekologiczne, których głównym celem jest propagowanie idei ochrony przyrody, postaw proekologicznych i prozdrowotnych wśród mieszkańców Doliny Skory jak i regionu legnickiego.

Cele szczegółowe naszego projektu

- Zwiększenie zaangażowania 120 mieszkańców z 6 miejscowości Doliny Skory w praktyczne działania proekologiczne zwiększające bioróżnorodność i partnerskie działania na rzecz poprawy dobra wspólnego w czasie realizacji projektu,

- Podniesienie wiedzy 40 nauczycieli z regionu legnickiego w zakresie nowych metod i miejsc prowadzenia terenowych zajęć przyrodniczych w okolicy swojej szkoły oraz wymiana doświadczeń działań ekologicznych i przyrodniczych w placówkach oświatowych z tego regionu w czasie trwania projektu.

- Zwiększenie praktycznego zaangażowania w działania ekologiczne i obserwacje przyrodnicze uczniów z regionu legnickiego poprzez udział  warsztatach przyrodniczych,tworzeniu i  inauguracji ścieżek tematycznych w czasie trwania projektu

- Zwiększenie ilości ogólnodostępnych miejsc edukacji przyrodniczej i ekologicznej na terenie Doliny Skory poprzez wykonanie 6 ekościeżek wraz z tablicami i edukacyjnymi grami terenowymi w formie ulotek oraz na smartfony w czasie trwania projektu.