• 4finał
 • 1final bocianyBez nazwy 1
 • Bez nazwy 1
 • 2 final
 • 3 finał
 • 6finalBez nazwy 1
 • 7finala9E3A5190 kopia kopia
 • Piekna Wies 4 01
 • 2
 • 1
 • 3
 • 4
 • FINAŁ KONKURSU NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W WIOSCE BOCIANA
 • FINAŁ KONKURSU NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W WIOSCE BOCIANA
 • FINAŁ KONKURSU NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W WIOSCE BOCIANA
 • FINAŁ KONKURSU NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W WIOSCE BOCIANA
 • FINAŁ KONKURSU NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W WIOSCE BOCIANA
 • FINAŁ KONKURSU NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W WIOSCE BOCIANA
 • FINAŁ KONKURSU NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W WIOSCE BOCIANA
 • NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W ROKU 2017
 • NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W ROKU 2017
 • NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W ROKU 2017
 • NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W ROKU 2017
 • NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W ROKU 2017
 • Home
 • Działaj Lokalnie

Wacław Idziak, pierwszy polski animator wiosek tematycznych odwiedził Niedźwiedzice

W połowie października, mimo że bocianów już nie było w Niedźwiedzice - Wieś Bociana to pojawił się w niej wyjątkowy gość - Wacław Idziak, pierwszy polski animator wiosek tematycznych. To była jego pierwsza wizyta w tej dolnośląskiej wiosce tematycznej - Najpiękniejszej Wsi Dolnego Śląska 2017 roku.

Czytaj dalej

Wieloletni Program na rzecz Osób Starszych Aktywni + na lata 2021-2025

Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Niedźwiedzice otrzymało dofinansowanie z Budżetu Państwa
w ramach Wieloletnego programu na rzecz osób starszych " Aktywni +" na lata 2021-2025 Edycja 2021  na realizację projektu " Wolni od Metryki"
Projekt skierowany jest  do mieszkańców 60+ z terenu Dolnego Śląska i ma na celu odczarowanie starości i odejście od stereotypowego postrzegania ludzi mocno dojrzałych. Pokazanie, że starzenie się jest procesem nieuniknionym, natomiast bycie " starym " to już kwestia wyboru
Wolni od metryki " to aktywizacja osób starszych w środowiskach wiejskich poprzez rozwój osobisty, aktywizacja ruchowa - warsztaty ruchowe,  warsztaty autorskie z pisarzem, warsztaty tworzenia kroniki rodzinnej, warsztaty brocrabingu a takżecwarsztaty " Zaradne" prowadzone przez osoby powyżej 60 r.ż, które właśnie teraz realizują swoje marzenia i pasje. Projekt  aktywizuje  seniorów również do realizacji działań na rzecz społeczności lokalnych z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych, historycznych  wsi : warsztaty gry terenowej i powstanie tej gry, zagospodarowanie przestrzeni wspólnej - rabata, skalniak, zielnik. Zaplanowane działania zostaną poprzedzone Seminarium informacyjnym, na spotkanie zostaną zaproszeni prelegenci w wieku 60+ aktywnie działające na rzecz rozwoju osobistego i środowiska lokalnego, będące świetnym przykładem osób,
których starość się nie ima.
 
Odbiorcy projektu:
- 60 osób 60+
- dzieci i młodzież
- 6 organizacji pozarządowych , których przedstawiciele będą swoistym asystentem dla seniorów we
własnych miejscowościach
Zakładane rezultatów realizacji zadania publicznego
- organizacja 1 seminarium dla 100
- organizacja 12 warsztatów coachingu po 2 godziny każdy
- 60 międzypokoleniowych reportaży fotograficznych
- organizacja warsztatów uwolnij ciało przez 4 miesiące po 1 warsztacie tygodniowo w każdej w 6
miejscowości w sumie 96 warsztatów
- organizacja 6 spotkań autorskich z pisarzem i nauka pisania kronik rodzinnych
- organizacja 6 warsztatów blockprintu
- organizacja 6 warsztatów zagospodarowania przestrzeni " tworzenie gier terenowych,
- organizacja 18 warsztatów zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej po 3 godziny każdy uwieńczone
projektem dla każdej wsi
- powstanie 6 wizytówek wsi w postaci skalniaków, rabat, zielników itp
- organizacja 6 warsztatów rękodzielniczych
- przygotowanie 6 informacji w lokalnych mediach dot. projektu
- przygotowanie 3000 szt 6 rodzajów gier terenowych po 1 w każdej miejscowości w wersji drukowanej
po 500 szt każda gra oraz 6 aplikacji mobilnych
- zagospodarowanie czasu wolnego 60 osób po 60 r.ż
- rolap z logo projektu Aktywni +
 
Trwałość rezultatów zadania
- zagospodarowanie przestrzeni lokalnej -w 6 miejscowościach- wizytówka wsi miejsce spacerów,
odpoczynku
- powstanie 6 gier terenowych i aplikacji moblilnych, wykorzystywane do promocji zasobów miejscowości,
scenariusze zajęć dla seniorów, dzieci i młodzieży,
- 3000 tys wydrukowanych kart do gier terenowych zostanie użytych do aktywizacji w zakresie promocji
turystyki oraz będą swoistym scenariuszem zajęć historycznych, przyrodniczych itp
-6 aplikacji mobilnych gier terenowych będą dostępne na stronie www do pobrania dla każdego na
terenie całego kraju a nawet Europy
- reportaże fotograficzne - promocja aktywizacji osób starszych : plakaty, zdjęcia wielkoformatowe
zostaną zwieszone w miejscach publicznych, udostępnione na portalu facebook i stronach www
- rollap zostanie wykorzystany do promocji zrealizowanego projektu na eventach warsztatach itp
- tablice typy flip chart posłużą organizacji podczas realizacji celi statutowych : warsztaty, zajęcia, iventy