• 4finał
 • 1final bocianyBez nazwy 1
 • Bez nazwy 1
 • 2 final
 • 3 finał
 • 6finalBez nazwy 1
 • 7finala9E3A5190 kopia kopia
 • Piekna Wies 4 01
 • 2
 • 1
 • 3
 • 4
 • FINAŁ KONKURSU NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W WIOSCE BOCIANA
 • FINAŁ KONKURSU NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W WIOSCE BOCIANA
 • FINAŁ KONKURSU NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W WIOSCE BOCIANA
 • FINAŁ KONKURSU NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W WIOSCE BOCIANA
 • FINAŁ KONKURSU NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W WIOSCE BOCIANA
 • FINAŁ KONKURSU NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W WIOSCE BOCIANA
 • FINAŁ KONKURSU NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W WIOSCE BOCIANA
 • NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W ROKU 2017
 • NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W ROKU 2017
 • NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W ROKU 2017
 • NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W ROKU 2017
 • NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W ROKU 2017
 • Home
 • Działaj Lokalnie Edycja 2022r

Działaj Lokalnie Edycja 2022r

11 maja br. w sali wiejskiej w Konradówce, odbyło się szkolenie w ramach Programu „Działaj Lokalnie” realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie Fundacja Wrzosowa Kraina dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz instytucji, działających na terenie Gminy Chojnów. Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Niedźwiedzice reprezentowane było przez Agnieszkę Babula

 Podczas spotkania przedstawiony został główny cel programu, idea i zasady udziału. Omówiono także najważniejsze tematy związane z ogłoszonym konkursem grantowym. Ponadto uczestnicy przeanalizowali projekty, które były zrealizowane w latach ubiegłych. Szkolenie poprowadziła Pani Marta Kucfir – Koordynator „Działaj Lokalnie”.

Na szkolenie przybyły także osoby, które chciałyby pozyskiwać środki na działania skoncentrowane również na nowym celu, jakim jest wsparcie przybyłych do Polski obywateli Ukrainy w ramach ścieżki specjalnej „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą”.
Wnioski można składać w generatorze do 31 maja 2022 r. na stronie: www.system.dzialajlokalnie.pl.